Systemutvikler med 2-5 års erfaring til vårt Young Professionals program

Har du lyst til å ta et skritt videre i karrieren? Vårt Young Proffesionals program er designet så du skal bli klar over hvor du er, hvor du skal og hvordan du skal komme dit.
Bla til innholdet

 

 

Mot slutten av 2021 vil flere av våre dyktige konsulenter få muligheten til å delta i et program hvor læring, inspirasjon og kunnskapsdeling står sentralt. Deltagerne har til  felles at de har jobbet noen år, men fortsatt er relativt tidlig i karriereløpet. De kommer fra ulike avdelinger og kontorer, og nå åpner vi for å ansette deg rett inn i programmet. 

Som systemutvikler i konsulentavdelingen vår vil du kunne jobbe med både brukergrensesnitt/front-end, og back-end med integrasjoner, servere og databaser. I tillegg blir du godt kjent med løsninger fra ESRI, verdens største GIS leverandør. 

Vårt Young Professional Program vil være et tilbud for deg som er nysgjerrig og sulten på å kunne jobbe med alle deler av en løsning, kjenner deg klar for mer ansvar og har et ønske om å bli en dyktig teknisk rådgiver.

Din arbeidshverdag? 

Utviklingsavdelingen jobber hovedsakelig in-house med visuelle og tekniske løsninger basert på geografiske data. Du vil jobbe i tverrfaglig team med et bredt spekter av kunder. Prosjektene vil varierer i størrelse og varighet. 

I vår avdeling har vi tilrettelagt for mye faglig sparring da vi i praksis står fritt til å velge eller tilpasse hvilken teknologi vi ønsker å benytte til hvert prosjekt. Som Microsoft partner velger vi ofte .Net core back-end og React som front-end, men bruker og andre teknologier. På Mobile klienter velger vi både native iOS og React Native.

Typiske ansvarsområder:

 • Delta som utvikler i prosjekter 
 • Teste ut og valg av nye teknologier.
 • Teknisk rådgiver mot kunder og samarbeidspartnere 
 • Delta i innsalg og tilbudsarbeid 
 • Utarbeide løsningsforslag, -design og –arkitektur
 • Arbeid med kartapplikasjoner

Hvem er du? 

Du har noen års erfaring som utvikler, gjerne med prosjektbasert tilnærming. Du blir ansett som en kompetent utvikler, og har en forståelse av hvor dine styrker ligger. Du søker hele tiden å lære deg ny teknologi, liker å sparre med andre, finne løsninger på problemer og sørge for at det du leverer har god kvalitet.  

Du har kommet godt i gang med arbeidslivet, men kjenner at du er klar for å ta et skritt videre i karrieren. Sannsynligvis ser du på deg selv som en allsidig, engasjert og nysgjerrig person som trives godt når du jobber med andre. Du tar eierskap til din egen utvikling både personlig og faglig, og ser nå etter en arbeidsgiver som har det som skal til for at du skal kunne utvikle deg videre.

Hva kan vi tilby?

 • Et stort og drivende kompetansemiljø innen utvikling 
 • En utfordrende stilling hvor du får kjennskap til ulike bransjer, og jobber variert med utviklende prosjekter
 • Eget budsjett for din kompetanseutvikling og fagdager som kjøres på tvers av organisasjonen
 • Et internasjonalt nettverk
 • Fleksibel arbeidstid og 6 ukers ferie 
 • Engasjerte kolleger
 • Helseforsikring og reiseforsikring
 • Et dynamisk miljø med høy kompetanse, mye engasjement og sosiale aktiviteter

Hva inngår i Geodata sitt Young Professional Program:

 • En variasjon av gruppebasert og individuell kompetanseheving
 • Tett oppfølging og veiledning
 • Praktisk kursing og diverse tekniske moduler
 • Utvikle konsulentferdigheter (både tekniske og ikke-tekniske)
 • Sparring og kunnskapsdeling med kollegaer i samme fase av karrieren som deg selv

Søk nå, vi behandler alle søknader fortløpende. 

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Ipark innovation park Stavanger
4021 Stavanger Veibeskrivelse Vis side

Trondheim

Trondheim Veibeskrivelse

Oslo

Schweigaards gate 28
0191 Oslo Veibeskrivelse +47 23 24 90 00 Vis side

Et inkluderende og stabilt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss i Geodata. Det skaper vi gjennom et godt samarbeid oss imellom og et felles ansvar for å skape en god og effektiv arbeidsplass. Å jobbe i Geodata skal være gøy, utfordrende og meningsfullt. I tillegg til gode interne prosesser for å sikre dette kan vi skilte med meget god lunsj, årlig kick off til utlandet, firmahytte og eget kompetansebudsjett.

Dette er verdiene vi jobber etter:

 • Ærlig og solid - vi sier det vi mener og gjør som vi sier

  Geodata er en åpen organisasjon med flat struktur der den enkelte stimuleres til å være engasjert, tydelig og villig til å ta eierskap.

 • Aktuell og aktiv - vi er alltid foran og drar Geodata videre

  Vi er i en bransje i kontinuerlig rivende utvikling og vi er avhengig av å hele tiden ta inn over oss ny teknologi. Gjennom kompetanseutvikling, åpen kommunikasjon og faglig engasjement oppfordres ansatte til å ta initiativ, utfordre og tenkte nytt.

 • Glødende og glad – vi gleder oss til å gjøre en morsom og god jobb

  Geodata ser alltid etter nye kollegaer med en positiv innstilling og en glødende interesse for faget vårt. Vi ønsker å ivareta og forsterke et miljø der engasjement, entusiasme og humør gjenspeiles i vårt daglige arbeid.

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor