Stilling

Kundeopplevelse, marked og salg

Connect

Vi er omtrent 150 personer som jobber i Geodata. I avdelingen for Kundeopplevelse, marked og salg er vi i underkant av 40 personer. Vi jobber for at norske virksomheter skal kunne hente effektivitetsgevinster ved å ta bedre virksomhetsbeslutninger, og sikre en best mulig operasjonell drift med støtte i digitale kartsystemer.

Geodata er en del av et verdensomspennende distributørnettverk av Esri programvare og teknologien og våre løsninger benyttes nærmest innenfor alle bransjer i Norge.  

Stedfestet informasjon blir stadig viktigere og som en del av kundeopplevelse, marked og salg i Geodata vil du få være med å gjøre en viktig forskjell for fremtidens Norge.

Connect

Opprett kontakt med oss for å bli oppdatert om nye stillinger.

Alle ledige stillinger

Et inkluderende og stabilt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss i Geodata. Det skaper vi gjennom et godt samarbeid oss imellom og et felles ansvar for å skape en god og effektiv arbeidsplass. Å jobbe i Geodata skal være gøy, utfordrende og meningsfullt. I tillegg til gode interne prosesser for å sikre dette kan vi skilte med meget god lunsj, årlig kick off til utlandet, firmahytte og eget kompetansebudsjett.

Dette er verdiene vi jobber etter:

  • Ærlig og solid - vi sier det vi mener og gjør som vi sier

    Geodata er en åpen organisasjon med flat struktur der den enkelte stimuleres til å være engasjert, tydelig og villig til å ta eierskap.

  • Aktuell og aktiv - vi er alltid foran og drar Geodata videre

    Vi er i en bransje i kontinuerlig rivende utvikling og vi er avhengig av å hele tiden ta inn over oss ny teknologi. Gjennom kompetanseutvikling, åpen kommunikasjon og faglig engasjement oppfordres ansatte til å ta initiativ, utfordre og tenkte nytt.

  • Glødende og glad – vi gleder oss til å gjøre en morsom og god jobb

    Geodata ser alltid etter nye kollegaer med en positiv innstilling og en glødende interesse for faget vårt. Vi ønsker å ivareta og forsterke et miljø der engasjement, entusiasme og humør gjenspeiles i vårt daglige arbeid.

Schweigaards gate 28
0191 Oslo Veibeskrivelse +47 23 24 90 00 Vis side

Stavanger

Ipark innovation park Stavanger
4021 Stavanger Veibeskrivelse Vis side

Trondheim

Trondheim Veibeskrivelse

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor