facebook tracking
Stilling

Kundeopplevelse, marked og salg

Connect
Geografisk innsikt og forståelse gir forretningsverdi og konkurransefortrinn

Vi er omtrent 140 personer som jobber i Geodata. I avdelingen for Kundeopplevelse, marked og salg er vi 35 personer. Vi jobber for at norske virksomheter skal kunne hente effektivitetsgevinster ved å ta bedre virksomhetsbeslutninger, og sikre en best mulig operasjonell drift med støtte i digitale kartsystemer.

Geodata er en del av et verdensomspennende distributørnettverk av Esri programvare og teknologien og våre løsninger benyttes nærmest innenfor alle bransjer i Norge.  

Stedfestet informasjon blir stadig viktigere og som en del av kundeopplevelse, marked og salg i Geodata vil du få være med å gjøre en viktig forskjell for fremtidens Norge.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor